Dům Agapé - kdo jsme a o co usilujeme?

AddThis Social Bookmark Button

Dům Agapé je zapsaný spolek, které vzniklo s cílem pomoci osobám bez přístřeší i dalším lidem na okraji společnosti (například lidem propuštěným z vězení) ke znovuzařazení se do společnosti. Další skupinou lidí, kterým chceme pomáhat, jsou mladí lidé vycházející z dětských domovů, jimž hrozí, pokud si brzy nenajdou bydlení, též osud bezdomovců. Usilujeme o to, aby všechny tito lidé našli nejen bydlení, ale i domov, neboť bydlení bez domova je podle nás poloviční cesta k opětovnému návratu na ulici.

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter