Jakým způsobem (jakými cestami) chceme našeho cíle dosáhnout

AddThis Social Bookmark Button

Jakým způsobem (jakými cestami) chceme našeho cíle dosáhnout (resp. dosahovat, protože pomoc bezdomovcům je běh na dlouhou trať)?

1) Chceme zakládat Domy Agapé, tj. domy, v nichž získá vždy kolem 15 lidí svůj dočasný či, budou-li chtít, i stálý, nový domov. Najdou zde bydlení, stravu, práci, volnočasové aktivity a to vše za podpory týmu odborníků i dobrovolníků. Po určitém čase jim pomůžeme najít stálejší zaměstnání i bydlení za finančně dostupných podmínek.

2) Chceme rozjet kampaň „Adopce na blízko aneb adoptujte si svého bezdomovce". Cílem kampaně je získávat konkrétní lidi (jednotlivce, ale i rodiny, třídy, školy, pracovní kolektivy, církevní sbory apod.), kteří by se ujali jednoho konkrétního bezdomovce a pomohli mu s vyřizováním občanského průkazu, zdravotního a sociálního pojištění, vyřizováním kolem exekucí, pomohli mu najít bydlení, práci a též se stali jeho přáteli, jeho rodinou.

3) Chceme iniciovat vznik a vysílání televizního pořadu "Kde domov náš?" o problematice bezdomovectví. Součástí tohoto pořadu by měla být pravidelná rubrika "Chcete mne?", v níž by se televizním divákům představovali jednotliví bezdomovci a diváci by si mohli opět někoho z nich „adoptovat".

4) Chceme rozjet projekt Bookrecycling, což je jakýsi bezdomovci provozovaný antikvariát.

5) Chceme vydávat informační brožury pro bezdomovce, v nichž by našli informace o tom, jaká mají práva, na jaké dávky nárok, na jaké úřady se s kterým problémem obrátit a podobně.

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter